bốc thăm vòng loại asian cup 2023

bốc thăm vòng loại asian cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam chung bảng với Tajikistan, Maldives và Afghanistan tại vòng loại ASIAN Cup n