Premier League-b Fei chọn vượt qua Cristiano Ronaldo Manchester United 0-1 Chào mừng bạn đến mùa giải đầu tiên đánh bại Bolawins

Premier League-B Fei Paidon Cristiano-Dumbfire Manchester United thất bại đầu tiên của mùa giải [Slot Bolawins]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 9: Thời gian Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 9 (Thứ Bảy) lúc 19:30 tối (Thứ Bảy) (Thứ Bảy)(Thứ bảy) 12:30 giờ địa phương vào ngày 25 tháng 9, giờ địa phương), 2021