Lùi ngày công bố danh sách tập trung ĐTQG, lộ diện 3 “quân xanh” giúp ĐTVN tập huấn tại Hàn Quốc

Lùi ngày công bố danh sách tập trung ĐTQG, lộ diện 3 “quân xanh” giúp ĐTVN tập huấn tại Hàn Quốc

Vòng 26 V.League phải lùi ngày tổ chức từ 6/10 xuống ngày 8/10. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến