GócBLVHải“bạc”:ĐâumớilàChungKết?

Chung kết HL1-S6 giữa Ecopark và Đại Từ sẽ rất hay, thế nhưng sức nóng chưa chắc đã bằng trận tranh giải 3 giữa Minh Quang Auto vs Mỹ Đình II. Lý do đơn giản bởi trận tranh giải 3 sẽ quyết định chiếc vé cuối cùng tới với HPL-S9.