Đến lúc U23 Việt Nam lấy chỗ ở tuyển quốc gia?

Đến lúc U23 Việt Nam lấy chỗ ở tuyển quốc gia?

Và nếu phải tìm một nhân vật tiêu biểu cho những bước tiến ấy, đó là Phan Tuấn Tài. 3 tháng trước,