Hướng tới giải RFC Thái Bình Open lần 2

Hội CĐV Real Madrid tại Thái Bình đang lên kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải RFC Thái Bình Open lần 2 năm 2016.