Thủ môn Văn Lâm nhận lời chúc sống ít nhất 150 tuổi từ người đặc biệt

Thủ môn Văn Lâm nhận lời chúc sống ít nhất 150 tuổi từ người đặc biệt

Đáng chú ý nhất là lời chúc từ người đại diện Andrey Grushin gửi tới thủ môn sinh năm 1993. Andrey v