Bùi Tiến Dũng tròn 23 tuổi: Đừng để “virus” ăn mòn người hùng Thường Châu

Bùi Tiến Dũng tròn 23 tuổi: Đừng để “virus” ăn mòn người hùng Thường Châu

Điểm khởi đầu mang số hiệu “23”Tại sao lại là con số ấy? Vì từ tuổi 23 trở đi, mỗi quyết định sẽ có